VELO LOVE | Stílusos városi kerékpárok
A weboldalon "sütiket" (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett jobb felhasználói élményt nyújthassunk.

Megértettem/Elfogadom Részletes leírás

Szállítás és visszaküldés

1. Spôsob platby


Prosím, vyberte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje.

a) Platba vopred

Platbu vopred uskutočnite po potvrdení objednávky tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet: 4022532014/7500, Československá obchodná banka, a.s. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.
- V prípade platby prevodom na účet, zrealizujte platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní.
- Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení kúpnej ceny, teda po pripísaní celkovej sumy tovaru vrátane príplatku za prepravu na účet predávajúceho.
- Ak nebude platba pripísaná na účet do 3 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

b) Platba pri prevzatí tovaru

- Dobierkovú úhradu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi, ktorý zabezpečuje doručenie (Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.).
- Podrobné informácie o platobných podmienkach a vrátení platby nájdete v Obchodných podmienkach.


2. DopravaObjednaný tovar bude pripravený k odoslaniu do 2 pracovných dní (najneskôr však do 7 pracovných dní) od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania platby na účet predávajúceho. Pri preberaní tovaru je potrené skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zjavného poškodenia spíšte s pracovníkom SPS protokol o škode a tovar nepreberajte. Následne tovar písomne reklamujte.

a) Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., na Vami uvedenú poštovú adresu. Zásielka Vám bude doručená do 2 pracovných dní od podania, v prípade, že je tovar skladom. O expedícii tovaru budete informovaní prostredníctvom SMS správy, resp. e-mailu.
Poplatky za doručenie:
Pri platbe vopred – 5,00 EUR
na dobierku – 10,00 EUR


3. Doprava a platba do Českej republikya) Doprava a poštovné do ČR a Maďarska: Tovar doručujeme kuriérskou službou UPS, doručenie do 5 pracovných dní od jeho odoslania. Poštovné je 15,00 Eur.

b) Platba z ČR a Maďarska: Cenu za tovar a dopravu zaplatíte vopred v EUR na účet predávajúceho.

Pri bankovom prevode z ČR je potrebné uviesť údaje:
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IBAN: SK23 7500 0000 0040 2253 2014
Československá obchodná banka a.s.
Názov účtu: VELO LOVE s.r.o.

Variabilný symbol zodpovedá číslu Vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná po príchode platby na účet, doporučujeme preto prevod uskutočniť ihneď po objednaní tovaru. Ak nebude platba pripísaná na účet do 3 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.


Obchodné podmienky - záruka, reklamácieZáručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Reklamáciu uplatnite na adrese: info@velolove.sk. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné). Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: VELO LOVE s.r.o., M. R. Stefánika 1/979, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.